Mitä mainostaessa tulee ottaa huomioon? 0 768

Yrittäjä joutuu jatkuvasti miettimään keinoja houkutella lisää asiakkaita yritykselleen. Asiakkaat ovat nimittäin se voimavara, joka pitää yrityksen pystyssä taloudellisesti ja ilman asiakkaita yritys ajautuu alasta riippumatta vaikeuksiin. Asiakkaiden hankintaan on useita vaihtoehtoja, mutta koska vaikutukset eivät näy yleensä välittömästi, niin keinojen tehokkuutta on vaikea arvioida. On jopa mahdollista, että osa käytetyistä keinoista voi heikentää myyntiä.

Tämän takia yrittäjän tai hänen palkkaamansa henkilön on onnistuttava ennakkoon arvioimaan, millainen markkinointi on tuotteen tai palvelun kannalta tehokkain. Markkinointi kuuluu nykyään jokaisen yrityksen normaaleihin rutiineihin, mutta tehokkaimman tavan valinta ei ole yhtään sen helpompaa kuin mainoskampanjoiden vaikutusten mittaaminenkaan.

Kohdeyleisön määrittäminen on ensiarvoisen tärkeää

Kohdeyleisöllä tarkoitetaan ryhmää, jolle markkinoidut tuotteet on suunnattu. Kohdeyleisön määrittävinä tekijöinä voivat olla sukupuoli, ikä, harrastukset, ammatti, muut kiinnostuksen kohteet tai kaikki yhdessä. Käytettävissä olevat mainostusmenetelmät nimittäin vaihtelevat tehokkuudeltaan eri kohdeyleisöille. Jos tuotteen kohdeyleisö on nuoriso, kannattaa markkinointikanavina käyttää hyvin erilaisia menetelmiä, kuin silloin, mikäli kohdeyleisöön kuuluvat suurimmissa määrin ikääntyneet ihmiset.

Kohdeyleisön tarkka määrittäminen ei ole yleensä niin helppoa kuin saattaisi kuvitella ja määrittämiseen onkin järkevää käyttää paljon aikaa ja resursseja, sillä lopputuloksen tarkkuus saattaa olla ratkaisevaa yrityksen tulevan menestyksen kannalta. Pelkkä ikäryhmä määrittelevänä tekijänä ei nykyisessä globaalissa maailmassa ole kovinkaan tarkka kohdeyleisön määrittely, joten asiakasprofilointi, kyselyt ja muu tutkimus on järkevää tehdä pintaa syvemmältä. Vasta kun kohdeyleisö on tarkasti määritelty, on järkevää siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jossa valitaan eri mainosmenetelmiin tehtävät panostukset.

Markkinointimenetelmien valinta tulee tehdä harkiten

On olemassa paljon tutkimuksia siitä, mitkä markkinointimenetelmät tehoavat parhaiten mihinkin kohderyhmiin. Tästä huolimatta, markkinointimenetelmien valinnassa kannattaa ehdottomasti turvautua alan ammattilaisiin, joilla on asiasta tuorein tieto ja paljon kokemusta. Jos kohdeyleisön määrittäminen on tehty huolellisesti ja tarkasti, ovat tulokset myös niin yksityiskohtaisia, ettei kolmannen osapuolen tekemä yleistutkimus muutenkaan vastaa riittävän hyvin kysymykseen siitä, mitkä markkinointimenetelmät sopivat juuri tämän yrityksen tuotteiden suurimmille kohderyhmille.

Markkinoinnissa on tärkeää muistaa myös hajauttaminen, sillä vaikka suurimman kohderyhmän kohdalla joku tietty markkinointikanava olisi kuinka selvästi tehokkain, on lähes kaikissa tuotteissa ja palveluissa myös muita merkittäviä kohderyhmiä, joiden kohdalla erilaiset menetelmät saattavat olla tehokkaampia. Pääkohderyhmä tulee kuitenkin pitää mielessä hajauttaessakin, sillä tehokkain tapa ei luonnollisesti ole resurssien tasainen hajauttaminen.

Perinteisiä markkinointikeinoja ovat muun muassa tienvarsimainokset, lehtimainokset, radiomainokset ja televisiomainokset. Kaikilla näillä tavoilla tavoittaa ihmisiä suuressa määrin, mutta ei samassa määrin, kuin joskus takavuosina. Nykyään on paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan kuuntele radiota, katsele televisiota tai lue lehtiä. Nykyaikaan kuuluvat älylaitteet, eli puhelimet ja tabletit. Lähes jokainen länsimainen ihminen käyttää näitä laitteita päivittäin, joten markkinointikin kannattaa suunnata näiden laitteiden käyttöön. Viihteen käyttö on kuitenkin pirstaloitunut, koska kaikilla on käden ulottuvilla lähes rajaton tietomäärä, joten esimerkiksi nettimainoksen kohdalla mainostajan täytyy osata suunnata mainokset oikeaan paikkaan, jotta oikea kohderyhmä tavoitetaan. 

Myös markkinoinnin muoto on muuttunut monelta osin, pelkät mainosbannerit tai mainosvideot eivät enää innosta kuluttajia samassa määrin kuin ennen ja niiltä on helppo välttyä klikkaamalla pois sivulta nopeasti. Parasta markkinointia saattaakin olla asiakkaiden palveleminen muista eroavalla tavalla. Esimerkiksi Predict with Tony -apuväline auttaa vedonlyöjiä pelaamisessa ja tällainen apu toimii myös erinomaisena markkinointikeinona saamaan pelaajia sivustolle. Samalla tavalla esimerkiksi loistava asiakaspalvelu saattaa houkutella asiakkaita juuri tiettyyn autokauppaan, vaikka kilpailijoita olisi kaupungissa useita muitakin.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editor Picks