Ajo-oikeus B-kortilla 0 1640

Henkilöautokortti oikeuttaa ajamaan sellaisilla henkilöautoilla, pakettiautoilla ja muilla ajoneuvoilla, joiden kokonaismassa on enintään 3500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle. Henkilöautokortilla saa myös ajaa sellaisia ajoneuvoyhdistelmiä, joiden vetoauto kuuluu edellä mainittuun luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg, tai koko yhdistelmän kokonaismassa enintään 3500 kg eikä hinattavan ajoneuvon kokonaismassa ylitä vetoauton omamassaa.

B-ajotutkinnon suorittamisen jälkeen saatava lyhytaikainen ajokortti on voimassa kaksi vuotta. Tuona aikana Sinun tulee suorittaa harjoitteluvaihe (suosituksena 1-3 kk kuluessa kortin saamisesta) ja syventävä vaihe (suosituksena n. 12 kk kuluttua kortin saamisesta). Huomaathan, että pimeän ajo tulee suorittaa ennen syventävän vaiheen aloittamista.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Editor Picks