taustakuva

JudoShiai


JudoShiai Suomi


Liiton hallitus, työntekijät ja toiminta pähkinänkuoressa vuodesta 2007 alkaen

Tällä sivulla on lyhyesti listattu vuosittain Liiton toiminnan ydinaiheet, luottamustehtävissä olevat henkilöt sekä henkilöstö, joka asioita pitkälle toteuttanee. Talouslukuja sivulta ei juurikaan löydy. Niitä voit katsella toimintakertomuksista, jotka löytyvät jokaisen vuoden kohdalta linkkinä. Enjoy, jos liiton toiminta kiinnostaa!


2018

Puheenjohtaja: Marko Laaksonen

Varapuheenjohtajat: VALMENNUSVALIOKUNTA Henry Lipponen, KOULUTUSVALIOKUNTA Sanna Pyykönen, HALLINTOVALIOKUNTA Tea Laakkonen

Jäsenet: SEURAKEHITTÄMISEN JA ALUEELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISEN TYÖRYHMÄ Maija Vattulainen, VALMENNUSVALIOKUNTA Valtteri Jokinen, KOULUTUSTYÖRYHMÄ Juha-Matti Salmela, VIESTINTÄTYÖRYHMÄ JA JUDOLEHTI Anna-Maria Maunu, VALMENNUSVALIOKUNTA Mika Mäkelä, HALLITUKSEN JÄSEN Timo Metsola

Toimintasuunnitelmaesityksen 2018 esipuhe: Vuonna 2018 painotetaan entistä enemmän seurojen työn tukemista sekä palveluiden laadun parantamista. Viedään vuoden 2018 alusta Olympiakomitean uutta, entistä laajempaa laatuohjelmaa käytäntöön uusille ja nykyisille laatuseuroille. Syksyllä 2017 Judoliitossa käyttöön otetulla Suomisport järjestelmällä haetaan jatkossa helpotusta, monipuolisuutta ja virtaviivaisuutta seurojen toimintoihin.

Olympiakarsinnat alkavat toukokuussa 2018. Olympialaisiin karsivat ryhmän liittovalmennuksesta vastaa uusi olympiavalmentaja.

Kotimaista valmennusjärjestelmää vahvistetaan valmennuspäällikön palkkauksella. Liitto-, akatemiaja seuravalmennusta pyritään yhdistämään entistä toimivammaksi kokonaisuudeksi. Nuorten ja haastajien kehittymistä tuetaan. Tavoitteena on, että yhä useampi nuori jatkaa urheilu-uraansa aikuisten sarjoissa.

Koulutustoiminnan integroimista valmennustoiminnan kanssa jatketaan. Seuroja autetaan järjestämään entistäkin laadukkaampaa lasten- ja nuorten toimintaa koulutuksen keinoin. Graduointitoiminnan siirryttyä kokonaan Judoliiton vastuulle tuetaan sen kehitystä ja prosesseja vakiinnutetaan. Graduointikoulutusta tuodaan lähemmäksi Judoliiton muuta koulutusjärjestelmää.

Hallinnossa pyritään jatkamaan kustannustehokkuutta lisääviä toimia ja noudattamaan niitä standardeja, joita huomattavaa yhteiskunnallista tukea saavilta järjestöiltä edellytetään. Kustannustehokkuuden lisääminen saattaa avata judoliitolle lisämahdollisuuksia myös urheilijoiden suoraan tukemiseen. Olympiakarsintojen kustannukset tiedostetaan, samoin suoran tuen tarve kilpailijoille.

Vuonna 2018 aloitetaan strategiatyö ja suunnittelu Tokion olympialaisten 2020 jälkeiselle ajalle.
Toimintasuunnitelma 2018

2017

Puheenjohtaja: Marko Laaksonen paikalla kokouksissa 10/10
Varapuheenjohtajat: Annikka Mutanen 9/10, Sanna Pyykönen 10/10, Henry Lipponen 6/10
Jäsenet: Juha-Matti Salmela 8/10, Maija Vattulainen 10/10, Maija Sohlman 3/10, Valtteri Jokinen 10/10 ja Timo Metsola 6/10
Työntekijät: Tea Laakkonen Vt. Toiminnanjohtaja, määräaikainen 1.1.-31.12.2017, Tuula Falenius Toimistosihteeri, vakituinen, Markus Pekkola Nuorten olympiavalmentaja, olympiavalmentaja 1.10.2017 alkaen, Jaakko Saaari Päävalmentaja 30.9.2017 asti, Otto Favén Nuorten olympiavalmentaja, Tapio Mäntymäki Tampereen urheiluakatemiavalmentaja, osa-aikainen, määräaikainen 30.8.2017 asti, Jaana Jokinen Päijät-Hämeen urheiluakatemian judovalmentaja, osa-aikainen ja määräaikainen 31.12.2017 asti, Antti Renko Nuorten olympiavalmentaja 15.9.2017 alkaen, määräaikainen, Petteri Luukkainen Koulutus- ja nuorisopäällikkö. Työsuhteessa Varalan Urheiluopistoon, jolta ostetaan puolipäiväinen työpanos Judoliitolle. Ostosopimus päättyi 31.12.2017, Pekka Lehdes Toimivapaalla 31.12.2017 asti, Katri Kakko Osa-aikainen kausityöntekijä 29.5.-30.6.2017, Emilia Kanerva Osa-aikainen kausityöntekijä 3.7.-28.7.2017, Aku Laakkonen Osa-aikainen kausityöntekijä 9.11.-31.12.2017

Toimintasuunitelman 2017 esipuhe: Judoliiton toimintaa ohjaa syyskokouksen 2012 hyväksymä strategia, jossa visioksi on asetettu olympiakulta. Strategia ohjaa suomalaista judotoimintaa kaikilla sektoreilla tavoittelemaan korkeinta mahdollista suoritustasoa. Strategian neljä päähaaraa ovat hyvin toimivat seurat, alueellinen yhteistyö, keskitetty liittovalmennus ja arvostava vuorovaikutus. Vision toteutuminen nojautuu vahvasti judokan urapolkuun, joka on laadittu parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja viimeisimmän valmennustiedon mukaisesti.

Judoliitto pyrkii yhdessä olympiakomitean kanssa mahdollistamaan jatkossa kärkilupauksillemme mahdollisimman optimaaliset olosuhteet huipun tavoittelemiseen.

Kotimaista valmennusjärjestelmää pyritään vahvistamaan ja lisäämään valmentautumisen edellytyksiä. Nuorten ja haastajien kehittymistä tuetaan aktiivisesti ja tavoitteena on, että yhä useampi nuori jatkaisi urheilu-uraansa aikuisten sarjoissa. Koulutustoiminnan integroimista valmennustoiminnan kanssa jatketaan.

Seuroja autetaan järjestämään vielä entistäkin laadukkaampaa lasten- ja nuorten toimintaa koulutuksen keinoin. Graduointitoiminnan siirryttyä kokonaan judoliiton vastuulle tuetaan sen jatkuvuutta. Graduointikoulutuksia ja katakoulutusta integroidaan osaksi koulutusjärjestelmää. Vuoden aikana selvitetään myös koulutustoiminnan järjestämistä enemmän osana kamppailulajien yhteistä koulutusjärjestelmää.

Hallinnossa selvitetään mahdollisuudet kamppailulajien yhteistyön syventämiselle ja valmistellaan vuoden 2017 aikana ne toimenpiteet, jotka hallitus katsoo toiminnallisesti ja taloudellisesti hyödylliseksi tehdä. Kunto- ja harrastekilpailemisen lisäämistä pyritään tukemaan käytettävissä olevin keinoin.

Hallinnossa pyritään jatkamaan kustannustehokkuutta lisääviä toimia ja noudattamaan niitä standardeja, joita huomattavaa yhteiskunnallista tukea saavilta järjestöiltä edellytetään. Kustannustehokkuuden lisääminen saattaa avata judoliitolle lisämahdollisuuksia myös urheilijoiden suoraan tukemiseen.
Toimintasuunnitelma 2017

Toimintakertomuksen 2017 esipuhe: Toimintavuosi 2017 oli monien uudistusten vuosi.

Loppuvuoden aikana valmisteltiin liiton uusi valmennusorganisaatio sekä koulutus- ja nuorisopäällikön toimen kokopäiväistäminen. Vuoden vaihteessa työnsä aloittivat valmennuspäällikkö sekä koulutusja nuorisopäällikkö.

Syksyllä Judoliitto jäsenseuroineen siirtyi käytöstä poistuvasta Sporttirekisteristä Olympiakomitean tarjoamaan Suomisportiin. Haastavassa käyttöönotossa onnistuttiin kohtuullisesti, joskaan ongelmiltakaan ei vältytty. Suomisportin kehittyy ja laajenee jatkossa tapahtumahallintaan.

Uusi vyökoekomissio aloitti toimintansa onnistuneesti. Vuoden alussa aloitti toimintansa kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta, jossa on mukana judon lisäksi viisi kamppailulajiliittoa. Vuoden puolivälissä Judolehti uudistettiin sähköiseksi julkaisuksi. Koulutustapahtumien määrä ja osallistujamäärät koulutustapahtumissa saatiin käännettyä nousuun.

Judoliitto haki alle 21-vuotiaiden EM-kilpailujen järjestämisoikeutta vuodelle 2019. Euroopan Judo Unioni myönsi kilpailut järjestettäväksi Vantaalla. Kilpailujen järjestely- ja talousvastuu on siirretty yhteistyösopimuksella Tikkurilan Judokoille.

Vuoden kirkkain judosaavutus oli Emilia Kanervan pronssimitali alle 21-vuotiaiden EM-kisoissa Slovenian Mariborissa. Samassa kilpailussa nuoret miehet sijoittuivat joukkuekilpailussa seitsemänneksi passittaen alkukierroksella Ranskan joukkueen katsomoon.

Kansainvälisessä tuomaritoiminnassa Veli-Matti Karinkanta pääsi tuomariksi uransa ensimmäisiin aikuisten MM-kilpailuihin edeten aina mitaliotteluihin asti.

Judoliitto liittyi jäseneksi vastaperustettuun Special Needs Judo Unioniin, joka toimii sovelletun judon kansainvälisenä kattojärjestönä.

Talouden osalta vuosi 2017 meni odotusten mukaisesti ja Judoliiton taloustilanne on toimintavuoden päättyessä vakaa.
Toimintakertomus 2017

2016

Puheenjohtaja: Marko Laaksonen paikalla kokouksissa 8/9
Varapuheenjohtajat: Henry Lipponen 9/9, Sanna Pyykönen 9/9, Annikka Mutanen 9/9
Jäsenet: Maija Sohlman (os. Mustonen) 8/9, Maija Vattulainen 8/9, Petteri Pohja 7/9, Juha-Matti Salmela 8/9, Valtteri Jokinen 8/9, Tea Laakkonen 9/9
Työntekijät: Miikka Neuvonen Vt. toiminnanjohtaja määräaikaisella sopimuksella vuoden 2016 loppuun Pekka Lehdes Projektipäällikkö, vakituinen Tuula Falenius Toimistosihteeri, vakituinen Markus Pekkola Nuorten olympiavalmentaja, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian judovalmentaja, vakituinen Jaakko Saari Päävalmentaja, määräaikainen 31.8.2017 asti. Otto Favén Nuorten olympiavalmentaja, Päijät-Hämeen Urheiluakatemian judovalmentaja, määräaikainen 31.12.2016 asti. Tapio Mäntymäki Tampereen Urheiluakatemian judovalmentaja. Osa-aikainen ja määräaikainen 31.8.2017 asti. Petteri Luukkainen Koulutus- ja nuorisopäällikkö. Työsuhteessa Varalan Urheiluopistoon, jolta ostetaan puolipäiväinen työpanos Judoliitolle. Ostosopimus voimassa 31.12.2017 asti.

Toimintasuunnitelman 2016 esipuhe: Judoliiton toimintaa ohjaa syyskokouksen 2012 hyväksymä strategia, jossa visioksi on asetettu olympiakulta. Strategia ohjaa suomalaista judotoimintaa kaikilla sektoreilla tavoittelemaan korkeinta mahdollista suoritustasoa. Strategian neljä päähaaraa ovat hyvin toimivat seurat, alueellinen yhteistyö, keskitetty liittovalmennus ja arvostava vuorovaikutus. Vision toteutuminen nojautuu vahvasti judokan urapolkuun, joka on laadittu parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja viimeisimmän valmennustiedon mukaisesti.

Kesällä 2014 alkanut olympiakarsinta Rio de Janeiron kisoihin värittää vahvasti toimintavuotta 2016. Judon olympiakarsintajärjestelmä on sekä urheilullisesti että taloudellisesti erittäin raskas. Sen menestykselliseen läpivientiin tarvitaan kaikkien yhteistä ponnistelua.

Vuoden 2016 kohokohtana toimii Vantaalla järjestettävät alle 18-vuotiaiden EM-kisat. Kisojen järjestämisestä vastaa Suomen Judoliitto ry yhdessä Tikkurilan Judokat ry:n kanssa.
Toimintasuunnitelma 2016

Toimintakertomuksen 2016 esipuhe: Vuosi 2016 oli positiivisen vireen vuosi Suomen judolle. Alle 18-vuotiaissa Oskari Mäkinen ylsi kesällä Vantaalla pidetyissä EM kilpailuissa hopealle sarjassaan. Itse kilpailutapahtumasta Euroopan Judo Unioni EJU antoi kirjallisessa raportissaan loistavan arvion.

Tampereen Eurooppa Cuppiin osallistui ennätysmäärä suomalaisia. Mitaleja tuli yhteensä 6, joista kaksi oli kultaisia.

Elokuussa pidettyihin Rion Olympialaisiin pääsi lopulta maanosapaikalla Juho Reinvall. Jaana Sundberg jäi niukasti karsinnan ulkopuolelle. Hän päätti uransa hienosti sotilaiden MM pronssiin, sekä 7. sijaan EM kisoissa.

Syksyllä 2016 judo kolmen muun kamppailuliiton kanssa perusti yhteisen kurinpitoelimen, joka toimii yhteisten kurinpitosääntöjen pohjalta. Kamppailulajiliittojen yhteistyön tiivistämiseen tähtäävä hanke sai Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen myös vuodelle 2017.

Suomen Dan-Kollegion tehtävä Suomen Judoliiton graduointivaliokuntana päättyi vuoden 2016 loppuun.

Taloudellisesti toimintavuosi 2016 oli vakaa. Kaikki valiokunnat pysyivät budjetissaan tai ylsivät arvioitua parempaan tulokseen.
Toimintakertomus 2016

2015

Puheenjohtaja: Esa Niemi paikalla kokouksissa 10/10
Varapuheenjohtajat: Henry Lipponen 9/10, Harri Hagman 9/10, Annikka Mutanen 10/10
Jäsenet: Maija Mustonen 9/10, Juhani Tanayama 0/10, Maija Vattulainen 7/10, Petteri Pohja 4/10, Kimmo Kallama 8/10, Sanna Pyykönen 9/10
Työntekijät: Miikka Neuvonen Vt. toiminnanjohtaja määräaikaisella sopimuksella vuoden 2016 loppuun Pekka Lehdes Projektipäällikkö, vakituinen Tuula Falenius Toimistosihteeri, vakituinen Markus Pekkola Nuorten olympiavalmentaja, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian judovalmentaja, vakituinen Pascal Tayot Päävalmentaja, määräaikainen, työsuhde päättyi 31.8.2015 Jaakko Saari Päävalmentaja, määräaikainen, työsuhde alkoi 1.9.2015 Otto Favén Nuorten olympiavalmentaja,Päijät-Hämeen Urheiluakatemian judovalmentaja, määräaikainen 31.12.2016 asti. Tapio Mäntymäki Tampereen Urheiluakatemian judovalmentaja. Osa-aikainen ja määräaikainen 31.12.2016 asti. Petteri Luukkainen Koulutus- ja nuorisopäällikkö. Työsuhteessa Varalan Urheiluopistoon, jolta ostetaan puolipäiväinen työpanos Judoliitolle. Ostosopimus voimassa 31.12.2016 asti.

Toimintasuunnitelman 2015 esipuhe: Judoliiton toimintaa ohjaa syyskokouksen 2012 hyväksymä strategia, jossa visioksi on asetettu olympiakulta. Strategia ohjaa suomalaista judotoimintaa kaikilla sektoreilla tavoittelemaan korkeinta mahdollista suoritustasoa. Strategian neljäksi päähaaraksi on valittu hyvin toimivat seurat, alueellinen yhteistyö, keskitetty liittovalmennus ja arvostava vuorovaikutus. Vision toteutuminen nojautuu vahvasti judokan urapolkuun, joka on laadittu parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja viimeisimmän valmennustiedon mukaisesti.

Kesällä 2014 alkanut olympiakarsinta Rio de Janeiron kisoihin värittää vahvasti toimintavuotta 2015. Judon olympiakarsintajärjestelmä on sekä urheilullisesti että taloudellisesti erittäin raskas. Sen menestykselliseen läpivientiin tarvitaan kaikkien yhteistä ponnistelua.

Kamppailulajiliittojen yhteistyön tiivistäminen: Kamppailulajiliitot ovat päättäneet tiivistää entisestään yhteistyötään. Kesäkuussa 2014 pidetyssä liittojen johtajien yhteisessä tapaamisessa päädyttiin Judoliiton aloitteesta asettamaan toiminnanjohtaja Pekka Lehdes tekemään selvityksen yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksista. Selvitys valmistuu loppuvuoden 2014 aikana. Kuuden liiton selvitykseen osallistuvat Judoliitto, Karateliitto, Nyrkkeilyliitto, Miekkailu ja 5- otteluliitto, Painiliitto sekä Taekwondoliitto.

Vuoden 2015 budjetti on laadittu ylijäämäiseksi taseen oman pääoman vahvistamiseksi.
Toimintasuunnitelma 2015

Toimintakertomuksen 2015 esipuhe: Nuorten judokoiden menestys on ollut vuonna 2015 erinomaista. Alle 18-vuotiaissa Emilia Kanerva ylsi kesällä kolmeen arvokisamitaliin ikäluokassaan. Euroopan mestaruuden lisäksi hän voitti MM-hopean ja nuorten Euroopan olympiafestivaalion pronssin. Alle 23-vuotiaissa Katri Kakko otteli EM-pronssille.

Olympiakarsinnan toinen vuosi käynnistyi toukokuussa. Suomalaisista parhaissa asemissa karsinnassa ovat Jaana Sundberg ja Juho Reinvall. Maaliskuussa Sundberg voitti Tbilisin Grand Prix –turnauksen.

Kesällä 2016 Vantaalla järjestettävien alle 18-vuotiaiden EM-kisojen järjestelyt käynnistyivät. Kaikki keskeiset tapahtumaan liittyvät sopimukset on tehty. Kisojen lipunmyynti saatiin käyntiin syksyllä. Ensimmäiset yhteistysopimukset saatiin solmittua niin ikään syksyllä. Kisojen internet ja Facebook –sivut ovat auenneet ja keränneet jo runsaasti huomiota.

Kamppailulajiliittojen yhteistyön tiivistämiseen tähtäävä hanke saatiin hyvään vauhtiin kesällä, kun liittojen yhteisen toimiston rakennustyöt aloitettiin. Syyskuussa uuteen toimistoon muuttivat Judoliiton kumppaneiksi Karateliitto, Nyrkkeilyliitto, Miekkailu- ja 5-otteluliitto sekä Taekwondoliitto. Myöhemmin syksyllä kamppailijat valmistelivat yhteisen yhdenvertaisuussuunnitelman, johon saatiin mukaan edellisten lisäksi Aikidoliitto ja Painiliitto. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle avustuksen, jolla saadaan katettua hankkeen vetäjän henkilöstökulut elokuusta 2015 lähtien.

Kamppailulajien yhteinen Kamppailija Ei Kiusaa hankkeen kiertue kävi 12 paikkakunnalla tavoittaen yli 2.000 harrastajaa ja 200 ohjaajaa.

Kamppailulajiliitot saivat Opetus- ja kulttuuriministeriön Piikkarit tunnustuspalkinnon liikunnan ja urheilun tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta edistävästä työstä.

Taloudellisesti toimintavuosi 2015 oli haasteellinen. Tilikauden tappioksi tuli 49 tuhatta euroa.
Toimintakertomus 2015

2014

Puheenjohtaja: Esa Niemi paikalla kokouksissa 11/12
Varapuheenjohtajat: Henry Lipponen 9/12, Harri Hagman 6/12, Annikka Mutanen 10/12
Jäsenet: Juhani Tanayama 3/12, Tero Rönkkö 6/12, Maija Mustonen 8/12, Maija Vattulainen 7/12, Petteri Pohja 5/12, Kimmo Kallama 8/12
Työntekijät: Pekka Lehdes Toiminnanjohtaja, vakituinen (1.102014 alkaen projektipäällikkö). Tuula Falenius Toimistosihteeri, vakituinen: Marita Kokkonen Koulutus- ja nuorisopäällikkö, vakituinen, opintovapaalla 1.10.2012-31.5.2014. Työsuhde päättyi 20.9.2014. Sanna Pyykönen Koulutus- ja nuorisopäällikkö, sijainen 1.1.2013-31.5.2014. Markus Pekkola Nuorten olympiavalmentaja, vakituinen. Pascal Tayot Päävalmentaja, määräaikainen, työsuhde alkoi 1.6.2013 Otto Favén Tampereen Urheiluakatemian judovalmentaja, osa-aikainen, työsuhde alkoi 1.9.2013. Työsuhde muuttui määräaikaiseksi päätoimiseksi Päijät-Hämeen Urheiluakateminan judovalmentajan toimeksi 1.8.2014-31.7.2015. Tapio Mäntymäki Tampereen Urheiluakatemian judovalmentaja. Osa-aikainen ja määräaikainen 1.8.2014 – 31.7.2015. Miikka Neuvonen Osa-aikainen tuntityöntekijä 11.3.2014 alkaen. Vt. toiminnanjohtaja määräaikanen 1.10.2014 – 31.5.2015. Harjoittelijat Alexander Gradov (datanomiopiskelija, Liikemiesten kauppaopisto), Reetta Muukkonen (TET-harjoittelija)

Toimintasuunnitelman 2014 esipuhe: Olympiadin vaihtuessa Judoliitto siirtyi uuteen strategiakauteen. Syyskokous 2012 hyväksyi liitolle strategian, jossa visioksi on asetettu olympiakulta. Strategia ohjaa suomalaista judotoimintaa kaikilla sektoreilla tavoittelemaan korkeinta mahdollista suoritustasoa. Strategian neljäksi päähaaraksi on valittu hyvin toimivat seurat, alueellinen yhteistyö, keskitetty liittovalmennus ja arvostava vuorovaikutus. Vision toteutuminen nojautuu vahvasti judokan urapolkuun, joka on laadittu parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja viimeisimmän valmennustiedon mukaisesti.

Strategian ensimmäinen toiminta vuosi (2013) on takana. Sen aikana käynnistettiin monia strategian mukaisia toimenpiteitä, joita jatketaan ja vakiinnutetaan vuoden 2014 aikana. Näitä toimenpiteitä ovat olleet:

• Kansainvälisen tason huippuvalmentajan palkkaaminen päävalmentajaksi.
• Huippu-valmennuksen toimintatapojen muutos ja pelisääntöjen selkiyttäminen.
• Urheiluakatemioiden judovalmennuksen vahvistaminen.
• Alueuudistus.
• Alueellisten yhteisharjoitusten vahvistaminen.
• Lasten- ja nuorten kilpailujärjestelmien kehittäminen.
Kotisivujen uudistus ja sosiaalisen median hyödyntäminen.
• Judon lanseeraus koulumaailmaan Liikkuva koulu –hankkeen kautta.
Dan-Kollegion aseman virallistaminen Judoliiton graduointivaliokuntana.
Katatoiminnan siirtäminen Dan-kollegiolta Judoliitolle omaksi valiokunnaksi.

Strategien etenemistä ja toimenpiteiden valmistelua esitellään liiton Strategiatatami –verkkosivustolla, joka tarjoaa mahdollisuuden myös keskusteluille aiheista.

Strategian mukaisia uusia toimenpiteitä valmistellaan ja käynnistetään vuoden 2014 aikana. Suomalainen liikuntajärjestöelämässä on meneillään suuri muutosprosessi kattojärjestöjen yhdistymisen ja huippu-urheilun uudelleen organisoitumisen myötä. Judoliitto on omalla panoksellaan vahvasti mukana vaikuttamassa prosesseihin ja edistämässä niitä.
Toimintasuunnitelma 2014

Toimintakertomuksen 2014 esipuhe: Rio de Janeiron vuoden 2016 olympialaisten kaksivuotinen judon karsinta alkoi kesäkuussa 2014. Olympiapaikkoja lähdettiin tavoittelemaan 12 urheilijan ryhmällä.

Urheilullinen menestys vuoden aikana oli hyvä. Aikuisten ikäluokassa Jaana Sundberg otti historiallisesti Pariisin Grand Slam –turnauksen hopeaa. Edellisestä suomalaisen saavuttamasta Pariisin turnauksen mitalista oli kulunut 24 vuotta. Sundberg nousi parhaimmillaan Kansainvälisen Judoliiton ranking-listalla kolmanneksi. Jaakko Alli voitti kultaa sekä Tampereen että Helsingborgin Eurooppa Cupeissa. Alle 18- vuotiaiden EM-kisoissa Martti Puumalainen ja Emilia Kanerva ottelivat viidensiksi.

PM-kilpailujen 50-vuotisjuhlakilpailut käytiin toukokuun lopulla Orimattilassa. Suomi oli kisojen ylivoimaisesti paras maa 22 mestaruudellaan ja yhteensä 68 mitalillaan.

Judoliiton koulutustoiminta jatkui aktiivisena ja yhteistyötä sekä koulutuksen että muun lasten ja nuorten toiminnan osalta tiivistettiin entisestään muiden kamppailulajien kanssa. Kamppailija Ei Kiusaa –hankkeelle saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriön kohdeavustus. Avustus kanavoitiin Valo ry:lle, joka palkkasi hankkeelle työntekijän.

Euroopan Judoliitto myönsi alle 18-vuotiaiden vuoden 2016 EM-kilpailut Suomelle ja Vantaalle. Järjestelyistä vastaa yhteistyössä Judoliitto ja Tikkurilan Judokat.

Kamppailulajiliittojen yhteistyön tiivistämiseen tähtäävä hanke aloitettiin kesäkuussa Judoliiton aloitteesta. Hankkeen alkaessa mukaan lähti Judoliiton lisäksi Aikido-, Karate-, Paini-, Miekkailu- & 5-ottelu-, Nyrkkeily- ja Taekwondoliitot. Hankkeen vetovastuu on Judoliitolla.

Toimintavuoden taloudellinen tulos oli budjetin mukaisesti ylijäämäinen.
Toimintakertomus 2014

2013

Puheenjohtaja: Esa Niemi paikalla kokouksissa 8/9
Varapuheenjohtajat: Henry Lipponen 9/9, Juhani Tanayama 9/9, Harri Hagman 8/9
Jäsenet: Annikka Mutanen 9/9, Tero Rönkkö 8/9, Ismo Seppänen 8/9, Maija Mustonen 7/9, Heikki Hiilamo 4/9 Esa Kakko 1/9
Työntekijät: Pekka Lehdes Toiminnanjohtaja, vakituinen Tuula Falenius Toimistosihteeri, vakituinen Marita Kokkonen Koulutus- ja nuorisopäällikkö, vakituinen, opintovapaalla 1.10.2012- 31.5.2014 Sanna Pyykönen Koulutus- ja nuorisopäällikkö, sijainen 1.1.2013-31.5.2014 Markus Pekkola Nuorten olympiavalmentaja, vakituinen, vt-päävalmentajana 1.9.2012- 31.5.2013. Pascal Tayot Päävalmentaja, määräaikainen, työsuhde alkoi 1.6.2013 Otto Favén Tampereen Urheiluakatemian judovalmentaja, osa-aikainen, työsuhde alkoi 1.9.2013. Työsuhdetta jatkettu osa-aikaisena vuodelle 2014.

Toimintasuunnitelman 2013 esipuhe: Olympiadin vaihtuessa Judoliitto siirtyy uuteen strategiakauteen. Liiton hallitus on valmistellut syyskokoukselle 2012 hyväksyttäväksi strategiaesityksen, jossa visioksi on asetettu olympiakulta. Strategia ohjaa suomalaista judotoimintaa kaikilla sektoreilla tavoittelemaan korkeinta mahdollista suoritustasoa.

Strategian neljäksi päähaaraksi on valittu hyvin toimivat seurat, alueellinen yhteistyö, keskitetty liittovalmennus ja arvostava vuorovaikutus. Vision toteutuminen nojautuu vahvasti judokan urapolkuun, joka on laadittu parhaiden asiantuntijoiden kanssa ja viimeisimmän valmennustiedon mukaisesti. Strategian valmistelussa jäsenistölle tarjottiin lukuisia mahdollisuuksia kommentoida valmisteilla olevaa strategiaesitystä.

Liiton kevätkokous 2012 hyväksyi strategian alustavat linjaukset ja kannusti hallitusta jatkamaan valitun vision suuntaan. Strategiatyöhön liittyviä kirjoituksia on julkaistu kuluneen vuoden aikana liiton kotisivujen Strategiatatamilla, jossa on tarjottu myös kommentointimahdollisuus. Uuteen olympiadiin haetaan vauhti uuden päävalmentajan voimin. Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa päävalmentajan hakuprosessi on vielä kesken.

Vuoden 2013 suunnittelua on jouduttu tekemään osin puutteellisen tiedon varassa. Olympiakomitean tulevista rahoitusratkaisuista saadaan päätöksiä vasta 2013 alkuvuoden aikana. Tästä syystä etenkin valmennuksen suunnitelmia ei ole voitu lyödä lukkoon kovin tiukasti. Liiton hallituksen tehtävänä on seurata tilanteen kehittymistä ja reagoida tilanteen vaatimalla tavalla rahoituspäätöksiin. Hallitus informoi jäsenistöä syntyneistä ratkaisuista.
Toimintasuunnitelma 2013

Toimintakertomuksen 2013 esipuhe: Vuosi 2013 aloitti uuden olympiadin kohti Rio de Janeiron kisoja 2016. Alkuvuoden aikana Judoliitolla oli vielä käynnissä uuden päävalmentajan rekrytointi, joka saatiin päätökseen toukokuussa, kun tehtiin sopimus ranskalaisen huippuvalmentajan tohtori Pascal Tayotin kanssa. Tayot aloitti työnsä kesäkuun alussa. Syksyllä tutustumisjakson jälkeen Tayot esitteli suunnitelmansa huippujudon eteenpäin viemiseksi. Urheilijoiden kalenterin rytmitys uudistui ja yhdessä tekeminen korostuivat Tayotin sloganin ”we have to work together” mukaisesti. Päävalmentajan palkkaamiseen saatiin Suomen Olympiakomitean avustuksen lisäksi Kansainvälisen Olympiakomitean Olympic Solidarity rahoitusta.

Urheilullinen menestys vuoden aikana oli erinomainen. Aikuisten ikäluokassa Jaana Sundberg otti historiallisesti kaksi Grand Slam –turnauksen voittoa. Vadud Balatkhanov otteli pronssille alle 23-vuotiaiden EM-kisoissa. Alle 18-vuotiaiden Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla Martti Puumalainen ja Oskar Tvauri ottelivat mitaleille. Näkövammaisten EM-kisoissa pronssille ottelivat Päivi Tolppanen ja Jani Kallunki. Jukka Laitinen voitti veteraanien MM-kultaa Abu Dhabissa.

Judoliiton koulutustoiminta jatkui aktiivisena ja yhteistyötä sekä koulutuksen että muun lasten ja nuorten toiminnan osalta tiivistettiin entisestään muiden kamppailulajien kanssa.

Liiton perinteistä aluetoimintaa uudistettiin vuoden aikana merkittävästi irrottamalla alueet liiton taloudesta ja antamalla alueellisille toimijoille suurempi itsenäisyys ja myös vastuu alueidensa toiminnoista. Alueista suurin eli Etelä-Suomi organisoitui omaksi yhdistyksekseen. Muilla alueilla on ainakin tässä vaiheessa päädytty erilaisiin kevyen organisoitumisen toimintamalleihin.

Liiton strategian mukaisia toimintoja käynnistettiin rivakasti.
• Kansainvälisen tason huippuvalmentaja palkattiin päävalmentajaksi.
• Huippu-valmennuksen toimintatapoja muutettiin ja pelisääntöjen selkiytettiin.
• Urheiluakatemioiden judovalmennusta vahvistettiin.
• Alueuudistus toteutettiin.
• Alueellisia yhteisharjoituksia vahvistettiin.
• Lasten- ja nuorten uudistettua kilpailujärjestelmää kokeiltiin.
• Kotisivut uudistettiin ja sosiaalisen median käyttöä kehitettiin. Twitter otettiin käyttöön.
• Judoa lanseerattiin koulumaailmaan Liikkuva koulu –hankkeen kautta.
• Dan-Kollegion asema virallistettiin Judoliiton graduointivaliokuntana.
• Katatoiminta siirrettiin Dan-kollegiolta Judoliitolle omaksi valiokunnaksi.

Toimintavuoden taloudellinen tulos päätyi jonkin verran tappiolle.
Toimintakertomus 2013

2012

Puheenjohtaja: Tapio Mäki paikalla kokouksissa 13/13
Varapuheenjohtajat: Henry Lipponen 13/13, Esa Niemi 11/13, Esa Kakko 7/13
Jäsenet: Juhani Tanayama 12/13, Ismo Seppänen 10/13, Annikka Mutanen 10/13, Heikki Hiilamo 10/13, Marko Malinen 7/13, Tero Rönkkö 10/13
Työntekijät: Pekka Lehdes Toiminnanjohtaja, vakituinen Hanne Vilpponen Toimistosihteeri, vakituinen, työsuhde päättyi 6.1.2012 Katri Liikonen Toimistosihteeri, vakituinen, työsuhde alkoi 1.1.2012 ja päättyi 15.3.2012 Tuula Falenius Toimistosihteeri, vakituinen, työsuhde alkoi 4.4.2012 Marita Kokkonen Koulutus- ja nuorisopäällikkö, vakituinen, jäi opintovapaalle 1.10.2012 Mika Mukkula Päävalmentaja, määräaikainen, työsuhde päättyi 31.8.2012 Markus Pekkola Nuorten olympiavalmentaja, vakituinen, vt-päävalmentaja 1.9.2012 alkaen Miikka Neuvonen Hanketyöntekijä, määräaikainen 2.11.2011-21.6.2012.

Toimintasuunnitelman 2012 esipuhe: Judoliitossa käynnistyy kevätkokouksen 2009 hyväksymän liiton strategian mukainen ”Judoa hyvässä seurassa” viimeinen vuosi. Strategiaa valmisteltiin huolella liiton hallituksen ja henkilöstön kanssa sekä saatiin hyviä huomioita ja kommentteja jäsenseurojen edustajilta eri tilaisuuksissa. Judoa hyvässä seurassa strategiassa Judoliiton visio: Judosta koko kansan urheilu ja harrastus, jossa esikuvina toimivat kansainvälisesti menestyvät kilpaurheilijat sekä osaavat ohjaajat ja valmentajat. Strategiassa valitut lähitulevaisuuden toiminnan painopisteet on kuvattu seuraavasti:Strategian mukaan Judoliiton arvot tulevat judon perusarvoista:
o Yhteisen hyvän periaate
o yhdessä olemme vahvoja
o yhdessä tekeminen ja toimiminen
o judoyhteisön yhteinen etu
o oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
o reilu peli ja avoimuus
o Maksimaalisen tehon periaate
o resurssien tehokas käyttö
o vahvuuksien hyödyntäminen
o keskity olennaiseen
o judo-osaajat judohommiin
o Joustamisen periaate
o suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen
o erilaiset harrastajat ovat lajin rikkaus
o uusien toimintamallien omaksuminen
o ei hakata päätä seinään Strategian päivittäminen: Strategian päivittäminen vuodesta 2012 eteenpäin on aloitettu keväällä 2011. Strategiatyö jatkuu suunnitelman mukaan siten, että valmis ehdotus esitetään syysliittokokoukselle 2012. Strategiatyössä tullaan seuraamaan SLU:n, Olympiakomitean ja huippu-urheilun muutosryhmän luomia strategioita sekä toiminnan linjauksia.

Strategian päivittämisen puitteissa järjestetään erilaisia tilaisuuksia, jossa jäsenseurojen edustajat pääsevät keskustelemaan ja ottamaan kantaa tulevaan strategiaan.
Toimintasuunnitelma 2012

Toimintakertomuksen 2012 esipuhe: Vuosi 2012 päätti Lontooseen urheilullisesti menestyksekkään olympiadin, jonka aikana suomalaisjudokat menestyivät maailmalla paremmin kuin muutamaan vuosikymmeneen. Raskas kaksivuotinen olympiakarsinta Lontoon kisoihin toi Suomelle peräti kolme kisapaikkaa, jotka kaikki saatiin urheilijoiden erinomaisilla karsintalistasijoituksilla. Olympiakarsinnan perusteella Suomi oli maailman 32. paras judomaa.

Lontoosta kotiin tuomisiksi oli Valtteri Jokisen 16. sija sekä paralympialaisten Päivi Tolppasen viides sija.

Judoliiton koulutustoiminta jatkui vilkkaana. Nuorten harjoittelukulttuurin kehityshankkeeseen oli saatu hanketukea. Seuratoiminnan kehitysohjelmassa oli mukana kahdeksan judoseuraa.

Syyskokous hyväksyi Judoliitolle strategian vuosille 2013-2020. Strategian valmistelu aloitettiin jo toimintavuoden alussa, ja sen valmistelussa pidettiin useita tapaamisia eri kokoonpanoilla. Strategian valmistelun vaiheista raportoitiin jäsenistölle säännöllisesti mm. Strategiatatami verkkosivuston kautta. Jäsenseuroille tarjottiin useita mahdollisuuksia osallistua strategian valmisteluun eri vaiheissa.


Talouden osalta toimintavuoden tulos oli hyvä. Loppusyksyn aikana liitto toimi vajaalla henkilöstöllä, ja näin tilinpäätöksen tulos oli jonkin verran budjettitavoitetta parempi. Hyvällä tuloksella saadaan paikattua muutaman edellisen tilikauden tappiollisia tuloksia.
Toimintakertomus 2012

2011

Puheenjohtaja: Tapio Mäki paikalla kokouksissa 13/13
Varapuheenjohtajat: Henry Lipponen 11/13, Harry Halttu 4/13, Esa Niemi 11/13
Jäsenet: Ismo Seppänen 9/13, Nina Klinga 11/13, Esa Kakko 9/13, Marko Malinen 10/13, Juhani Tanayama 11/13, Heikki Hiilamo 11/13
Työntekijät: Marita Kokkonen toiminnanjohtaja, sijainen sekä koulutus- ja nuorisopäällikkö, vakituinen. Hanne Vilpponen toimistosihteeri, vakituinen. Markus Pekkola nuorten olympiavalmentaja, vakituinen. Mika Mukkula päävalmentaja, määräaikainen, työsuhdetta jatkettiin 1.1.2011. Riia Turpela Your Move koordinaattori, koulutusassistentti 1.1. – 30.6.2011. Pekka Lehdes toiminnanjohtaja, opintovapaalla 1.1. – 31.12.2011

Toimintasuunnitelman 2011 esipuhe: Judoliiton kevätkokous 2009 hyväksyi liiton strategian ”Judoa hyvässä seurassa” vuoteen 2012. Strategiaa oli valmisteltu syksystä 2008 lähtien ja valmisteluun osallistui liiton hallituksen ja henkilöstön lisäksi jäsenseurojen edustajia eri tilaisuuksissa.

Judoa hyvässä seurassa strategiassa Judoliiton visioksi on määritelty: Judosta koko kansan urheilu ja harrastus, jossa esikuvina toimivat kansainvälisesti menestyvät kilpaurheilijat sekä osaavat ohjaajat ja valmentajat.

Strategiassa valitut lähitulevaisuuden toiminnan painopisteet on kuvattu seuraavasti:

Strategiassa määriteltiin Judoliiton arvoiksi judon perusarvoja mukaillen:
o Yhteinen hyvän periaate
o yhdessä olemme vahvoja
o yhdessä tekeminen ja toimiminen
o judoyhteisön yhteinen etu
o oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
o reilu peli ja avoimuus
o Maksimaalisen tehon periaate
o resurssien tehokas käyttö
o vahvuuksien hyödyntäminen
o keskity olennaiseen
o judo-osaajat judohommiin
o Joustamisen periaate
o suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen
o erilaiset harrastajat ovat lajin rikkaus
o uusien toimintamallien omaksuminen
o ei hakata päätä seinään


Strategian päivittäminen: Strategian päivittäminen vuodesta 2012 eteenpäin aloitetaan syksyllä 2010 ja saatetaan päätettäväksi vuoden 2011 syyskokoukselle.

Strategian päivittämisen ympärille järjestetään erilaisia tilaisuuksia, jossa jäsenseurojen edustajat pääsevät keskustelemaan ja ottamaan kantaa tulevaan strategiaan.
Toimintasuunnitelma 2011

Toimintakertomuksen 2011 esipuhe: Judoliiton strategian linjauksien mukaan toimintaa suunnattiin vuonna 2011 huippu-urheiluun. Judoliitto oli mukana Olympiakomitean kehitysprosessissa. Mukana ollut työryhmä sai linjattua viisi kehityssuuntaa seuraavalle strategiakaudelle sekä prosessin tuotoksena syntyi Huipulle tähtäävän nuoren judokan urapolku. Kansainvälisen arvokisamitalitason menestystä haettiin Olympiakomitean järjestelmätuen turvin.

Kilpaurheilullisia kohokohtia Jaana Sundbergin Grand Prix -pronssi Abu Dhabista sekä Sotilaiden maailmanmestaruuskilpailujen pronssi. Sundberg sijoittui jälleen viidenneksi EM-kilpailuissa. Hän sai kutsun kovatasoiseen Masters -turnaukseen. Johanna Ylinen otti sarjavoiton - 63 kg:ssa World Cupissa Minskissä. Valtteri Jokinen taisteli itselleen pronssia Grand Prixissä Bakussa. Nuorissa Anni Ikälä oli viides alle 23 - vuotiaiden EM:issä. Päivi Tolppanen sai näkövammaisten EM – kilpailuissa pronssia.

Harrastajamäärän kasvattamiseksi judoseuroille tarjottiin erilaisia ideoita jäsen hankintaan. Your Move suurtapahtuma 2011 tarjosi uuden tekniikkakilpailun Ganbaru Cupin tavallisen shiai -muotoisen kilpailun lisäksi. Nuorten laadukkaaseen valmennukseen tarjottiin Terve Urheilija -koulutuksia. Ohjaaja- ja valmentajakoulutusta järjestettiin judokoiden opetustason lisäämiseksi. Aikuisten harrastajien innostamiseksi seuroille mallinnettiin Talvisia jännitysnäytelmiä – kampanjan julkisuuden myötä erilasisia infotilaisuuksia ja pystyssä pysymisen kursseja. Dan-kollegio on panostanut katatoiminnan laajentamiseen.

Tiukan olympiakarsintaturnausvuoden 2011 sekä toimiston vajaan henkilöstötilanteen vuoksi taloudellinen tulos jäi budjetin tavoitellusta ylijäämästä. Valmennukseen käytettiin rahaa suunniteltua enemmän. Tilikauden tulos painui 7,5 t€ miinukselle.
Toimintakertomus 2011

2010

Puheenjohtaja: Tapio Mäki paikalla kokouksissa 10/11
Varapuheenjohtajat: Henry Lipponen 8/11, Harry Halttu 5/11, Esa Niemi 9/11
Jäsenet: Ismo Seppänen 8/11, Nina Klinga 9/11, Matti Tieksola 6/11, Marko Malinen 9/11, Juhani Tanayama 9/11, Heikki Hiilamo 8/11
Työntekijät: Pekka Lehdes toiminnanjohtaja, vakituinen. Henna Tulkki toimistosihteeri, vakituinen. Marita Kokkonen koulutus- ja nuorisopäällikkö, vakituinen. Markus Pekkola nuorten olympiavalmentaja, vakituinen. Mika Mukkula päävalmentaja, määräaikainen, työsuhdetta jatkettiin 1.1.2011.

Toimintasuunnitelman 2010 esipuhe: Judoliiton kevätkokous 2009 hyväksyi liiton strategian ”Judoa hyvässä seurassa” vuoteen 2012. Strategiaa oli valmisteltu syksystä 2008 lähtien ja valmisteluun osallistui liiton hallituksen ja henkilöstön lisäksi jäsenseurojen edustajia eri tilaisuuksissa.

Judoa hyvässä seurassa strategiassa Judoliiton visioksi on määritelty: Judosta koko kansan urheilu ja harrastus, jossa esikuvina toimivat kansainvälisesti menestyvät kilpaurheilijat sekä osaavat ohjaajat ja valmentajat.

Strategiassa valitut lähitulevaisuuden toiminnan painopisteet on kuvattu seuraavasti:


Strategiassa määriteltiin Judoliiton arvoiksi judon perusarvoja mukaillen:
o Yhteinen hyvän periaate
o yhdessä olemme vahvoja
o yhdessä tekeminen ja toimiminen
o judoyhteisön yhteinen etu
o oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
o reilu peli ja avoimuus
o Maksimaalisen tehon periaate
o resurssien tehokas käyttö
o vahvuuksien hyödyntäminen
o keskity olennaiseen
o judo-osaajat judohommiin
o Joustamisen periaate
o suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen
o erilaiset harrastajat ovat lajin rikkaus
o uusien toimintamallien omaksuminen
o ei hakata päätä seinään
Toimintasuunnitelma 2010

Toimintakertomuksen 2010 esipuhe: Judoliiton strategian linjauksien mukaan seurajohtamisen tukemista jatkettiin viemällä loppuun seuratoiminnan ja seurajohtamisen koulutusohjelma, joka aloitettiin kymmenen seuran voimin vuoden 2009 syyskuussa. Seitsemän seuraa suoritti koulutuksen loppuun. Seurojen toimijata tekivät ansiokkaasti oman seuransa kehittämistehtävät. Päätoimisten seuratyöntekijöiden palkkatuella jatkoi kolme Judoliiton jäsenseuraa.

Kansainvälisen arvokisamitalitason menestystä haettiin edelleen Olympiakomitean järjestelmätuen turvin. Kilpaurheilullisia kohokohtia olivat Juho Reinvallin 5. sija U23 EM -kilpailuissa sekä Vadoud Balatkhanovin 5. sija U20 -vuotiaiden EM -kilpailuissa. Olympiakarsintaturnauksissa Jaana Sundberg teki hienoa tulosta voittamalla Grand Prix turnauksen Rotterdamissa, ollen toinen Birminghamin World cupissa sekä saavuttaen viidennen sijan arvostetussa Tokio Grand Slamissa. Myös Johanna Ylinen otteli pronssille Moskovan Grand Slamissa.

Harrastajamäärän kasvattamiseksi jatkettiin ohjaaja- ja valmentajakoulutusta entistä isommalla volyymilla. Aikuisten harrastajien innostamiseksi järjestettiin uusia Nurin Oikein -koulutuksia sekä infotilaisuuksia. Nuorten laadukkaaseen valmennukseen tarjottiin 12 -15 v. judokan hyvä harjoittelu sekä Terve Urheilijakoulutuksia. Tekniikkakilpailukonseptia kehitettiin yhdessä judonuorten kanssa sekä aktivoitiin heitä osallistumaan Your Move 2011 suurtapahtuman suunnitteluun. Dan-kollegio on panostanut katatoiminnan laajentamiseen.

Toiminnallisesti vilkkaan vuoden 2010 taloudellinen tulos oli tappiollinen. Judoliitto sai avustuksia budjetoitua vähemmän ja valmennukseen käytettiin rahaa suunniteltua enemmän.
Toimintakertomus 2010

2009

Puheenjohtaja: Tapio Mäki paikalla kokouksissa 7/8
Varapuheenjohtajat: Henry Lipponen 8/8, Harry Halttu 3/8, Ismo Seppänen 4/8
Jäsenet: Esa Niemi 7/8, Nina Klinga 4/8, Petteri Pohja 6/8, Matti Tieksola 3/8, Reino Fagerlund 8/8, Arttu Laitinen 1/8 (erosi hallituksesta vuoden ensimmäisessä kokouksessa)
Työntekijät: Pekka Lehdes, toiminnanjohtaja, vakituinen. Henna Tulkki, toimistosihteeri, vakituinen. Marita Kokkonen, koulutus- ja nuorisopäällikkö, vakituinen. Markus Pekkola, nuorten olympiavalmentaja, vakituinen. Mika Mukkula, päävalmentaja, määräaikainen, työsuhdetta jatkettiin 1.1.2010.

Toimintasuunnitelman 2009 esipuhe: Olympiadin vaihtuessa Judoliitto käynnistää oman strategiatyönsä. Strategialuonnoksia esitellään syyskokouksessa 2008 ja sen jälkeen koolle kutsuttavassa seurajohtajien tapaamisessa alkuvuodesta 2009. Strategian viimeistelty versio tuodaan jäsenistön hyväksyttäväksi kevätkokoukselle 2009.

Opetusministeriö käynnistää seuratoiminnan ammattimaistamiseen tähtäävän kolmevuotisen hankkeen. Judoliitto edesauttaa omilla toimillaan judoseurojen mukana oloa Opetusministeriön hankkeessa.

Jäähyväiset lisenssille –uudistuskokonaisuuden käynnistysvuosi 2008 on onnistunut erinomaisesti. Vuoden 2009 aikana käyttöön otettu uusi toimintamalli vakiinnutetaan. Lasten ja nuorten toiminnassa Judoliitto jatkaa vahvaa yhteistyötään yhteistyökumppaninsa Nuoren Suomen kanssa. Judoa kouluihin –hankkeella innostetaan 13-18-vuotiaita aktiivisemmin toimintaan mukaan. Mä oon täällä –hankkeen kautta kannustetaan nuoria mukaan päätöksentekoon.

Puhtaan urheilun puolesta kampanjoidaan yhdessä Antidopingtoimikunnan Puhtaasti paras –kampanjalla, jossa Judoliitto on mukana pilottiliittona.

Salihanke etenee vuoden 2009 aikana kakkosvaiheeseen, kun saliolosuhteiden selvitys on saatu valmiiksi. Tavoitteena on saada yhä useammalle seuralle hyvät harrastusolosuhteet, mikä mahdollistaa harrastajamäärän lisääntymisen.
Toimintasuunnitelma 2009

Toimintakertomuksen 2009 esipuhe: Judoliiton päivitetty ”Judo hyvässä seurassa” –strategia hyväksyttiin kevätkokouksessa 2009. Strategian päälinjaukset ja painotukset vuoteen 2012 ovat tiivistettynä seuraavat:

Strategian mukaisesti Judoliitto käynnisti syksyllä seuratoiminnan ja seurajohtamisen kehittämisohjelman, johon tuli mukaan 10 seuraa. Päätoimisten seuratyöntekijöiden palkkatukea onnistuttiin saamaan kolmelle Judoliiton jäsenseuralle. Kansainvälisen arvokisamitalitason menestystä haettiin edelleen Olympiakomitean järjestelmätuen turvin.
Harrastajamäärän kasvattamiseksi jatkettiin ohjaaja- ja valmentajakoulutusta entistä isommalla volyymilla

Toimintavuoden kilpaurheilullisia kohokohtia olivat Jani Kallungin voittama näkövammaisten Euroopan mestaruus ja Jaana Sundberg EM-kisojen 5. sija.

Suomi kunnostautui jälleen myös kansainvälisten tapahtumien järjestäjänä. Heinäkuussa Tampereella käytiin Nuorten Euroopan Olympia Festivaalit, joissa judon järjestelyistä vastasi Tampereen Judo. Toukokuussa oteltiin Pohjoismaiden mestaruuksista Vantaalla Tikkurilan Judokoiden isännöimänä.

Toimintavuosi oli taloudellisesti onnistunut
Toimintakertomus 2009

2008

Puheenjohtaja: Tapio Mäki paikalla kokouksissa 8/9
Varapuheenjohtajat: Henry Lipponen 8/9, Ismo Seppänen 8/9, Jukka Parvinen 2/9
Jäsenet: Arttu Laitinen 8/9, Erkki Jokikokko 7/9, Markku Ilvonen 6/9, Petteri Pohja 7/9, Matti Tieksola 5/9
Työntekijät: Pekka Lehdes, toiminnanjohtaja, vakituinen. Henna Tulkki, toimistosihteeri, vakituinen. Reino Fagerlund, valmennuspäällikkö, määräaikainen 1.1.-31.12.2008. Jukka-Pekka Metsola, päävalmentaja, määräaikainen 1.1.2006-31.8.2008. Marita Kokkonen koulutus- ja nuorisopäällikkö, vakituinen. Markus Pekkola nuorten olympiavalmentaja, määräaikainen 1.1.-31.12.2008. Työsuhde vakinaistettiin 1.1.2009 alkaen. Mika Mukkula OTO-olympiavalmentaja, osa-aikainen, määräaikainen. Seppo Aaltonen OTO-olympiavalmentaja, osa-aikainen, määräaikainen.

Toimintakertomuksen 2008 esipuhe: Toimintavuosi 2008 oli liiton kaikilla toimintasektoreilla työntäyteinen. Vuosi huipentui marraskuun lopussa Judoliiton 50-vuotisjuhliin.

Pekingin olympialaiset ja paralympialaiset olivat kuluneen olympiadin kilpaurheilullinen huipennus. Paralympialaisissa Jani Kallunki saavutti toistamiseen pronssia. Olympialaisissa jäätiin tavoitteesta ja Suomen joukkueen oli tyytyminen yhden otteluvoiton tuomaan 16. sijaan.

Koulutustoiminta jatkui vilkkaana. Jo neljännen kerran tällä vuosituhannella koulutuksen kokonaisvolyymissa yllettiin yli tuhanteen osallistumiskertaan koulutustilaisuuksissa.

Alkuvuodesta Judoliitto otti käyttöönsä Suomen Liikunnan ja Urheilun tietohallintoyksikön SLUnetin tarjoaman Liittosaitti –työkalun kotisivujen ylläpitämiseen. Uudistetut kotisivut ja Judolehdeksi muuttunut liiton lehti saivat osakseen kiittävää palautetta judokoilta.

Syksyllä 2007 käynnistetyn Jäähyväiset lisenssille –uudistuspaketti saatiin täysimääräisesti toimeenpantua vuoden 2008 alusta lähtien. Suurimmasta haasteesta yhteisen jäsenrekisterin Sporttirekisterin käyttöönotosta judoyhteisö selviytyi hienosti, mistä suuret kiitokset seurojen jäsenrekisterien hoitajille. Uudistusten myötä kansallisten kilpailujen osallistujamäärät nousivat noin 30 %.

Alkusyksyllä aloitettiin Judoliiton vuoteen 2012 ulottuvan Judoa Hyvässä Seurassa –strategian päivitystyö, jonka lopputulos esitellään kevätkokoukselle 2009.

Judoliitto jatkoi omia ponnistelujaan puhtaan urheilun puolesta. Toimintavuonna 2008 Judoliitto valittiin yhdeksi Suomen Antidopingtoimikunnan Puhtaasti Paras –hankkeen pilottiliitoista. Hankkeen myötä kampanjointi puhtaan urheilun puolesta on tullut yhä näkyvämmäksi osaksi judotapahtumia.

Talouden puolella vuosi 2008 oli onnistunut.
Toimintakertomus 2008

2007

Puheenjohtaja: Tapio Mäki paikalla kokouksissa 6/7
Varapuheenjohtajat: Jukka Parvinen 5/7, Henry Lipponen 6/7, Erkki Kokkonen 4/7 (erosi hallituksesta vuoden neljännessä kokouksessa)
Jäsenet: Ismo Seppänen 5/7, Esa Vakkilainen 1/7, Arttu Laitinen 4/7, Erkki Jokikokko 5/7, Markku Ilvonen 4/7, Petteri Pohja 5/7
Työntekijät: Pekka Lehdes, toiminnanjohtaja, vakituinen. Henna Tulkki, toimistosihteeri, vakituinen. Reino Fagerlund, valmennuspäällikkö, määräaikainen 1.1.-31.12.2007. Jukka-Pekka Metsola, päävalmentaja, määräaikainen 1.1.2006-31.12.2008. Kati Myllymäki, nuoriso- ja koulutuspäällikkö, vakituinen. Työsuhde päättyi 31.1.2007. Marita Kokkonen koulutus- ja nuorisopäällikkö vakituinen. Työsuhde alkoi 1.8.2007. Markus Pekkola nuorten olympiavalmentaja, määräaikainen 15.2.-31.12.2007. Mika Mukkula OTO-olympiavalmentaja, osa-aikainen, määräaikainen. Seppo Aaltonen OTO-olympiavalmentaja, osa-aikainen, määräaikainen.

Toimintakertomuksen 2007 esipuhe: Kulunut toimintavuosi 2007 on ollut tuloksellinen monella tapaa. Onnistumisia ja menestystä on tullut toiminnan kaikilla sektoreilla.

Kilpajudokamme ovat menestyneet maailmancupeissa ja kansainvälisissä arvokisoissa. Nina Koivumäen MM-kisojen viides sija toi varman paikan Pekingin olympialaisiin. Jani Kallunki hankki Euroopan mestaruutensa lisäksi Suomelle peräti kaksi paikka Pekingin paralympialaisiin. Nuorissa Samuli Havas toi EM-pronssia. Special Olympicseista Shanghaista Suomi sai peräti 10 mitalia. Katan EM-kisoihin Suomi osallistui ensimmäisen kerran.

Vuoden alkupuolella judon pariin saatiin palkattua kaksi täysipäiväistä judoammattilaista toinen Etelä-Suomeen ja toinen Pohjois- ja Itä-Suomen alueille. Palkkaamiset saatiin toteutettua alueiden, liiton ja yhteistyökumppanien yhteisvoimin.

Judoliiton ja sen jäsenseurojen toiminnan määrä ja etenkin laatu on saanut osakseen kiittävää huomiota sidosryhmiltä, mikä on osaltaan edesauttanut Judoliiton saamien avustusten kasvua. Opetusministeriön avustukseen tuli reilu tasokorotus vuodelle 2007. Olympiakomitea on jatkanut Judoliiton tukemista painopistelajeille tarkoitetulla järjestelmätuella. Urheilijamme ovat päässeet myös Opetusministeriön urheilija-apurahan piiriin.

Jäähyväiset lisenssille uudistuksen valmistelevat toimet aloitettiin jo vuoden 2007 puolella. Uudistuspaketin tuloksista päästään nauttimaan lähivuosina. Hallituksella on luja luottamus siihen, että nyt tehdyt rohkeat päätökset lisäävät judotoimintaa kaikilla sektoreilla tulevina vuosina.

Toimintavuosi 2007 on ollut talouden kannalta haasteellinen, mutta onnistunut. Toiminnan kasvaessa myös taloutta pitää vahvistaa tulevina vuosina.
Toimintakertomus 2007