Login or Subscribe (Optional)
 

Inbjudan  Anmälningsformulär  Anmälda deltagare  Ändring/Strykning    © Send-It    Manual (PDF/ENG) 

Solnakampen lördagen den 14 mars 2020
Anmälan senast fredagen den 6:e mars 2020

Fyll i formuläret ordentligt! (fält markerade med asterisk * är obligatoriska)

Kontakt information:   
*  Kontaktperson:  
* Coach(er)   
* Telefonnummer:  
*  E-post:  
*  Klubb:  
 Övrigt information till arrangörer:  
GDPR - EU:s dataskyddsregler
Läs JudoShiai integritetspolitik
  
Jag har läst JudoShiai integritetspolitik och jag vet att bland annat:
  • JudoShiai sparar cookies för att göra anmälningsprocessen lättare för mig
  • Mina personuppgifter ovan kommer att lagras i JudoShiai databasen.
  • Informationen jag skriver kommer att lämnas till arrangören när anmälningstiden har gått ut.
  • Deltagarlistorna och resultatlistorna kan eventuelt publiceras på internet.
  

Deltagare (Ange minst en deltagare på rad 1))
   *  Förnamn: *  Efternamn: *  Födelseår: * Tävlingsvana: *  Grad: *  Kategori: * Vikt:
Ange korrekt vikt!
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       

  
Tillstånd
  • Jag förklarar att jag har fått tillstånd att anmäla ovanstående deltagare till evenemanget.
  • Alla anmälda ovan vet att deras namn, grad, klubb, kategori osv. kommer att lagras i JudoShiai databasen
  • Alla anmälda ovan vet också att deras namn kan eventuelt publiceras i startlistorna eller resultatlistorna på internet.
  

 

           

Fyll i formuläret ordentligt. Tryck på Send-It knapp bara en gång och du kommer till sidan för bekräftelse! Om Du har gett en giltig e-postadress, bör bekräftelsemeddelandet vara där då.


Copyright © JudoShiai 2020